S-a afisat regulamentul si baremul de jurizare pentru Musica Vera 2017

REGULAMENT DE JURIZARE
1. Fiecare membru al juriului va nota individual participanţii cu un punctaj cuprins între 10 şi 100 de puncte;
2. Punctajul final va rezulta din media aritmetică a notelor acordate;
3. În caz de egalitate de punctaj, organizatorii vor decide dacă se pot acorda mai multe premii de acelaşi fel. În caz contrar, nota preşedintelui juriului se va dubla stabilindu-se astfel clasamentul final;
4. În procesul de jurizare nu se va ţine cont de numărul pieselor interpretate, ci de calitatea actului interpretativ;
5. Concurenţii vor interpreta piesele pe dinafară, de la debutul piesei muzicale până la sfârşitul acesteia, fără întreruperi;
6. Orice aspect legat de jurizare va rămâne obiectul de activitate doar al membrilor juriului;
7. Deciziile juriului sunt definitive şi nu pot fi contestate.

BAREM PUNCTAJE PENTRU DECERNARE PREMII
Premiul I : 95-100 puncte *;
Premiul II: 90-95 puncte **;
Premiul III: 85-90 puncte ***;
Mențiune: 80-85 puncte ****;
* Premiul I va fi obtinut de punctajul cel mai mare numai daca a obtinut din partea juriului minim 95 de puncte;
** Daca cel mai mare punctaj la o categorie de concurs va fi cuprins intre 90-95 puncte, premiul I nu se va acorda la categoria respectiva;
*** Daca cel mai mare punctaj la o categorie de varsta va fi cuprins intre 85-90 puncte, premiile I si II nu se vor acorda la categoria respectiva;
**** Mentiuni se vor acorda tuturor concurentilor care au obtinut intre 80-85 puncte sau celor care au obtinut peste 85 de puncte dar nu se afla intre primi trei clasati in categoria lor de concurs;

EVALUAREA INTERPRETĂRII
Juriul va aprecia:
I. Respectarea textului muzical (precizie ritmico-melodică şi înţelegerea partiturii cu indicaţiile aferente);
II. Tehnica instrumentală (claritate, calitatea emisiei sonore, executarea optimă a elementelor tehnice abordate);
III. Interpretarea (dinamică, agogică şi culori timbrale; armonizarea acestora pentru realizarea unei interpretari inteligente şi emoţionale);
IV. Personalitatea interpretativă (prezenţă scenică, creativitate, mesaj artistic).