Regulamentul Taberei de muzică BRIO, eidiţia a V-a

Art 1. Tabăra muzică BRIO, eidiţia a V-a este organizată de Scoala de muzica BRIO şi are ca locaţie de organizare Pensiunea Nedeea***, zona Rucăr – Bran în Parcul Naţional Piatra Craiului. Tabăra se organizează pe parcursul a 7 zile şi 6 nopţi, în perioada 21-27 iulie 2019.
Art 2. În tariful taberei, 1690 lei / persoană sunt incluse serviciile de transport, cazare cu pensiune completă (3 mese şi 2 gustări / zi), vizitele la obiectivele culturale şi turistice, drumeţiile, precum şi organizarea tuturor activităţilor menţionate în programul taberei cu instrumentele muzicale şi logistica Scolii de muzica BRIO. Se acordă un avans de cel puţin 400 lei din sumă la început şi restul sumei, în ziua plecării. În cazul neprezentării în ziua plecării, banii de avans nu vor putea fi recuperaţi.
Art 3. Persoanele delegate pentru organizarea programului şi supravegherea copiilor sunt persoane cu experienţă în organizarea de tabere şi lecţii de muzică. Aceste persoane vor fi responsabile în întregime pentru buna desfăşurare a programului şi securitatea copiilor pe parcursul taberei, cu respectarea termenilor menţionaţi în prezentul regulament.
Art 4. Grupul va fi alcătuit din maxim 15 de copii.
Art 5. Transportul copiilor va fi asigurat de Scoala de muzica BRIO, cu plecare din Bucureşti la orele 10,00 în data de 21 iulie 2019 şi sosire la orele 17,00 în data de 27 iulie 2019.
Art 6. Copiii vor avea o geantă de voiaj/rucsac şi un bagaj de mână. Geanta de voiaj/rucsacul va fi depozitată în cala autocarului iar bagajul de mână se va transporta în autocar. Bagajul depozitat în cală nu va conţine obiecte casabile, materiale toxice, materiale inflamabile/explozibili (ex.artificii), produse alimentare perisabile.
Art 7. Copiii vor avea dreptul să transporte produse alimentare pentru drum. Produsele alimentare perisabile (ex.: carne, ouă, lactate) nu vor fi păstrate decât maximum până la sfârşitul primei zile a taberei, pentru a evita cazurile de intoxicare cu produse alimentare alterate.
Art 8. Părinţii sunt direct răspunzători pentru produsele alimentare pe care le furnizează copiilor pentru drum şi vor evita pe cât posibil să furnizeze produse care sunt aproape de termenul de expirare (sau se pot altera rapid din cauza căldurii, ex.: lapte).
Art 9. Nu au dreptul să participe la tabără copiii care suferă de boli contagioase sau diferite afecţiuni din cauza cărora le este interzis să facă efort sau să participe la activităţi de grup. Părinţii vor furniza informaţii complete despre starea de sănătate a copiilor (adeverinţă medicală de sănătate de la medicul de familie), posibile alergii, predispoziţii la diferite boli, precum şi alte afecţiuni cum ar fi lipsa de calciu, anemie, astm bronşic, tahicardie şi altele. Părinţii pot face recomandări referitoare la alimentaţia copilului pe parcursul taberei.
Art 10. Copiii nu vor transporta medicamente decât în cazul în care aceştia urmează un tratament special recomandat de către un medic, iar starea lor de sănătate le permite să participe la tabără şi nu afectează sub nici o formă siguranţa grupului. Medicul taberei va avea grijă de toate posibilele probleme de sănătate apărute pe parcursul taberei şi va fi dotat corespunzător cu tot ce îi este necesar. În caz de urgenţă, medicul poate lua legătura cu unul dintre părinţi pentru a-i pune întrebări ce pot ajuta la rezolvarea problemei. De asemenea, în situaţii de maximă urgenţă medicul poate lua decizia de a transporta copilul la spital.
Art 11. Niciun participant la tabără nu va părăsi perimetrul taberei (pensiunea + spaţiul exterior aferent) fără a anunţa în prealabil şi a cere acordul organizatorului. Anunţarea şi cererea acordului se va face în prezenţa a cel puţin 3 persoane dintre care obligatoriu 2 majori.
Art 12. Toţi participanţii vor respecta regulile de funcţionare ale pensiunii şi nu vor provoca daune materiale. În cazul în care aceste daune materiale se vor produce ele vor fi suportate financiar de către persoana care le-a produs.
Art 13. Nu este permisă venirea în tabără cu băuturi alcoolice sau cu substanţe periculoase/halucinogene/etnobotanice/droguri/ilegale.
Art 14. Pe tot parcursul taberei, copiii vor fi atent supravegheaţi de personalul taberei şi li se va impune o anumită disciplină necesară bunei desfăşurări a programului. În caz de abateri foarte grave de la această disciplină, abateri care pot pune în pericol siguranţă copilului respectiv, dar şi a grupului, organizatorii îşi rezervă dreptul de a anunţa părinţii
Art 15. Camerele în care vor fi cazaţi copiii sunt duble, cu tv şi baie proprie. În camere vor sta numai copii de acelaşi sex şi de vârste apropiate.
Art 16. Orele de trezire şi culcare sunt 9:00 respectiv 22:00, dar există şi excepţii în serile dedicate recitalului de final şi focului de tabără când stingerea se va da la ora 23:00.
Art 17. Meniul taberei este în principal stabilit. Cu toate acestea, el se poate modifica în funcţie de preferinţele părinţilor sau copiilor, la cererea acestora cu o maxim o zi înainte de plecarea în tabără.
Art 18. Pe tot parcursul taberei, toţi copiii vor fi egali în drepturi şi obligaţii. Nu vor exista copii favorizaţi în nici un fel faţă de ceilalţi, toţi bucurându-se de aceeaşi atenţie din partea personalului taberei.
Art 19. Părinţii îşi pot vizita copiii pe parcursul taberei, cu recomandarea de a nu îi reţine de la participarea la programul din ziua/zilele respective.
Art 20. Copiilor li se vor prezenta aspectele cuprinse în acest regulament care îi privesc direct, în prima zi a taberei.