Regulament de jurizare si Barem Musica VERA 2019

REGULAMENT DE JURIZARE
1. Fiecare membru al juriului va nota individual participanţii cu un punctaj cuprins între 10 şi 100 de puncte;
2. Punctajul final va rezulta din media aritmetică a notelor acordate;
3. În caz de egalitate de punctaj, organizatorii vor decide dacă se pot acorda mai multe premii de acelaşi fel. În caz contrar, nota preşedintelui juriului se va dubla stabilindu-se astfel clasamentul final;
4. În procesul de jurizare nu se va ţine cont de numărul pieselor interpretate, ci de calitatea actului interpretativ;
5. Concurenţii vor interpreta piesele pe dinafară, de la debutul piesei muzicale până la sfârşitul acesteia, fără întreruperi;
6. Orice aspect legat de jurizare va rămâne obiectul de activitate doar al membrilor juriului;
7. Deciziile juriului sunt definitive şi nu pot fi contestate.

BAREM PUNCTAJE PENTRU DECERNARE PREMII
Premiul I : 95-100 puncte *;
Premiul II: 90-95 puncte **;
Premiul III: 85-90 puncte ***;
Mențiune: 80-85 puncte ****;
* Premiul I va fi obtinut de punctajul cel mai mare numai daca a obtinut din partea juriului minim 95 de puncte;
** Daca cel mai mare punctaj la o categorie de concurs va fi cuprins intre 90-95 puncte, premiul I nu se va acorda la categoria respectiva;
*** Daca cel mai mare punctaj la o categorie de varsta va fi cuprins intre 85-90 puncte, premiile I si II nu se vor acorda la categoria respectiva;
**** Mentiuni se vor acorda tuturor concurentilor care au obtinut intre 80-85 puncte sau celor care au obtinut peste 85 de puncte dar nu se afla intre primi trei clasati in categoria lor de concurs;

EVALUAREA INTERPRETĂRII
Juriul va aprecia:
I. Respectarea textului muzical (precizie ritmico-melodică şi înţelegerea partiturii cu indicaţiile aferente);
II. Tehnica instrumentală (claritate, calitatea emisiei sonore, executarea optimă a elementelor tehnice abordate);
III. Interpretarea (dinamică, agogică şi culori timbrale; armonizarea acestora pentru realizarea unei interpretari inteligente şi emoţionale);
IV. Personalitatea interpretativă (prezenţă scenică, creativitate, mesaj artistic).